Statistiky kontrol a zatčení na hranicích České republiky

Ministerstvo vnitra neměli požadované informace.

Lukáš Nechvátal

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zveřejnění celkového počtu hlášení (vojenské) policie, výpovědí, obvinění a/nebo protokolů týkajících se kontrol, prohlídek a/nebo zatčení na hranicích nebo v jejich blízkosti v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 včetně. Konkrétně bych rád obdržel následující údaje:

Pokud jde o dokumenty:
- název dokumentu;
- název orgánu, který dokument vydal;
- místo vydání;
- datum vydání;
- důvod vydání;
- postup/kroky učiněné po vydání.

Pokud jde o dotčené osoby:
- věk;
- státní příslušnost;
- místo bydliště.

Pokud jde o další údaje na dokumentu:
- seznam(y) nalezených a/nebo odebraných předmětů;
- názvy při kontrole vydaných a/nebo podepsaných dokumentů;
- zda byla pořízena fotografie;
- zda byly pořízeny otisky prstů;
- jakékoliv další poznámky.

Žádám, aby mi požadované informace byly poskytnuty v elektronické, strojově čitelné podobě. Pokud je to možné, uvítám, pokud mi informace zašlete ve formě datasetů.

S ohledem na ochranu soukromí zúčastněných osob Vás žádám, pokud je to možné, o přiřazení stejných čísel ke stejným jménům v datasetu, aby bylo možné propojit jména, která se v datasetu vyskytují vícekrát.

Abych pomohl určit svůj status pro vyměření poplatků: Jsem novinář a zástupce zpravodajské organizace a tato žádost je podána v rámci shromažďování informací, nikoliv pro komerční využití. Zveřejnění požadovaných informací je ve veřejném zájmu.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Nechvátal

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statistiky kontrol a zatčení na hranicích České republiky,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 7.7.2021 16:16:58
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05S166Z.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05STBOE
Spis. značka: MV-115271-2/OAM-2021
Odesilatel: M-NV-OAM
Věc: Odpověď na 106.

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz