Statistiky DNA, detence

Tento dotaz byl nahlášen administrátorům stránek, (pravděpodobně z důvodu nevhodného obsahu).

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o sdělení
1/ počtu osob, kterým bylo Policií ČR V Libereckém kraji v roce letech 2016 - 2018 sděleno obvinění ze spáchání přečinu "nebezpečné pronásledování" dle § 354 tr. zákoníku,
2/ počtu osob, obviněných Policií ČR v Libereckém kraji v letech 2016 - 2018, z výše uvedeného přečinu, které byly na základě výzvy policejního orgánu vyzvány k podrobení se bukálnímu stěru za účelem analýzy DNA,
3/ počtu osob, obviněných Policií ČR v Libereckém kraji, v letech 2016 - 2018 , z výše uvedeného přečinu, které na základě výzvy policejního orgánu byly vyzvány k podrobení se odběru otisků prstů, fotografování a měření těla.
4/ počtu osob, obviněných Policií ČR v Libereckém kraji, v letech 2016 - 2018 z výše uvedeného přečinu, kterým bylo policejním orgánem sděleno, že jsou v rámci trestního řízení povinny podrobit se zkoumání znalce z oboru psychiatrie za účelem zodpovězení dotazu, zda jsou splněny podmínky pro umístění obviněné osoby do detenčního zařízení.
5/ počtu všech obviněných osob, které byly v průběhu trestního řízení vedeném Policií ČR v Libereckém kraji, v letech 2016 - 2018, na základě vyjádření znalce z oboru psychiatrie, v detenčním zařízení umístěny, včetně informace o tom, z jakého trestného činu, příp. činů, byly tyto osoby obviněny.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

2 přílohy

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

[1]dotaz dotazy vznesené na instituci Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje (Instituce [Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vyžaduje e-mail])
Při doručování této zprávy došlo k problému. Zkuste ji prosím znovu poslat
později. Pokud s tím bude problém dál, kontaktujte správce e-mailu.

Následující organizace odmítla zprávu: RDW-EXC01.resortmv.cz.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz

Instituce [Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vyžaduje e-mail]
RDW-EXC01.resortmv.cz
Remote Server returned '554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop'

Původní hlavičky zprávy:

Received: from RMV-EX-02.resortmv.cz (10.76.80.13) by
RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:27:40 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) by RMV-EX-02.resortmv.cz
(10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3; Fri, 25 Sep 2020
11:28:08 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:28:08 +0200
Received: from RMV-EX-01.resortmv.cz (10.84.88.13) by
RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:12:39 +0200
Received: from RMV-EX-01.resortmv.cz (10.84.88.13) by RMV-EX-01.resortmv.cz
(10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.595.3; Fri, 25 Sep 2020
11:13:07 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RMV-EX-01.resortmv.cz (10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.595.3
via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:13:07 +0200
Received: from RMV-EX-02.resortmv.cz (10.76.80.13) by
RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:12:04 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) by RMV-EX-02.resortmv.cz
(10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3; Fri, 25 Sep 2020
11:12:32 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:12:32 +0200
Received: from RMV-EX-01.resortmv.cz (10.84.88.13) by
RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz (10.84.88.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:12:07 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) by RMV-EX-01.resortmv.cz
(10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3; Fri, 25 Sep 2020
11:12:32 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:12:32 +0200
Received: from RMV-EX-02.resortmv.cz (10.76.80.13) by
RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:11:32 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) by RMV-EX-02.resortmv.cz
(10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3; Fri, 25 Sep 2020
11:12:00 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:12:00 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) by
RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:11:31 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) by RDS-EXC01.resortmv.cz
(10.76.80.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Fri, 25 Sep
2020 11:11:26 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:11:26 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) by
RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:10:57 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) by RDS-EXC01.resortmv.cz
(10.76.80.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Fri, 25 Sep
2020 11:11:25 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:11:25 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.31) by
RMV-EX-EDGE02.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:10:57 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) by RDS-EXC01.resortmv.cz
(10.76.80.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Fri, 25 Sep
2020 11:11:25 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:11:25 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) by
RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz (10.84.88.17) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3;
Fri, 25 Sep 2020 11:11:00 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) by RDW-EXC01.resortmv.cz
(10.84.88.37) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Fri, 25 Sep
2020 11:11:25 +0200
Received: from RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.37) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Fri, 25 Sep 2020 11:11:25 +0200
Received: from smtp-in.gov.cz (10.254.10.129) by RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz
(10.84.89.13) with Microsoft SMTP Server id 15.2.595.3; Fri, 25 Sep 2020
11:09:59 +0200
Authentication-Results: smtp-mvcr.gov.cz; spf=None smtp.mailfrom=[FOI #8400 e-mail] ??; spf=None smtp.helo=[emailová adresa]
Received-SPF: TempError (RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz: error in processing during
lookup of [FOI #8400 e-mail] ??: DNS timeout)
Received-SPF: None (smtp-mvcr.gov.cz: no sender authenticity
information available from domain of
[FOI #8400 e-mail] ??)
identity=mailfrom; client-ip=46.43.39.112;
receiver=smtp-mvcr.gov.cz;
envelope-from="[FOI #8400 e-mail] ??";
x-sender="[FOI #8400 e-mail] ??";
x-conformance=spf_only
Received-SPF: None (smtp-mvcr.gov.cz: no sender authenticity
information available from domain of
[emailová adresa]) identity=helo;
client-ip=46.43.39.112; receiver=smtp-mvcr.gov.cz;
envelope-from="[FOI #8400 e-mail] ??";
x-sender="[emailová adresa]";
x-conformance=spf_only
IronPort-PHdr: =?us-ascii?q?9a23=3AyRyckhJAR6dGEttKRdmcpTZWNBhigK39O0sv0rFi?=
=?us-ascii?q?tYgXK/r6rarrMEGX3/hxlliBBdydt6sbzbCO+Pm5EUU7or+5+EgYd5JNUxJXwe?=
=?us-ascii?q?43pCcHRPC/NEvgMfTxZDY7FskRHHVs/nW8LFQHUJ2mPw6arXK99yMdFQviPgRp?=
=?us-ascii?q?OOv1BpTSj8Oq3Oyu5pHfeQpFiCe/bL9oMhm6sQrdutQLjYB/Nqs/1xzFr2dSde?=
=?us-ascii?q?9L321oP1WTnxj95se04pFu9jlbtuwi+cBdT6j0Zrw0QrNEAjsoNWA1/9DrugLY?=
=?us-ascii?q?TQST/HscU34ZnQRODgPY8Rz1RJbxsi/9tupgxCmXOND9QL4oVTi+6apgVQTlgz?=
=?us-ascii?q?kbOTEn7G7Xi9RwjKNFrxKnuxx/2JPfbIWMOPZjYq/RYdYWSGxcVchTSiNBGJux?=
=?us-ascii?q?YYUPAeQfPuhWsobyqEcBoxalGQmjH/nixiNUinPq36A31fkqHwHc3AwnGtIDqH?=
=?us-ascii?q?Pao8/vNKcOUOC1yrPHxijeYvNM2Db975PHchchof6WQbJ3c9faxE4hFwPCj1Wc?=
=?us-ascii?q?rpblMC2M1uQQrWeb9PZgWfushmMotw19viGjyd0vh4bVnY0YxUzI+Th5zYsuJN?=
=?us-ascii?q?24TkB7Ydm8EJtKsCGaKZB2Td0+TGFoviY7yqcKtoK6fSUTzpks2hHQZeCdfYeS?=
=?us-ascii?q?/hLjSPieIS1+hH99fL+xiQq+/0aix+PzWcS4zUhHojRFnNTOtn4A2R/e59aGR/?=
=?us-ascii?q?dg40us2jiB2x7P5+xLPU05lLfWJZEuz7A+iJYerELOFTL4lkXxia+ZbEQk+u6w?=
=?us-ascii?q?5uTmZLXmqJicN5Vxig7kLqshhNS/Af4/MggQRGiU5/iz1L3l/Uz5WrlFkvw3nr?=
=?us-ascii?q?HYsJDcK8Qboba5AxVS0oY98BawESup0NQenXgHNl5KZBOGgo70MF/NOPD1Ffiy?=
=?us-ascii?q?jlW2nDpkyf3KJLPsD5HXInTejbvtY65x5kFdxQYpwt1S6YhYB78FLf7pR0P9qN?=
=?us-ascii?q?/VAxkkOAKu2ennEs9y1oYGVGKPHKCZNKTSvEeT5uIzOeaMfosVuDf7K/gq/fLu?=
=?us-ascii?q?kHw5lkMafaa0x5cXb2q4Hvt8L0WEYnrgmtYBEWEUsQoiVOHnh1yPXSRcanu8Ra?=
=?us-ascii?q?4x6DU2BJi7AYveWIyhmLmB0z26Hp1SaGBGEFeMEXLweoWKXPcMaSWeItV/nTwd?=
=?us-ascii?q?SLiuVZQh1Q23uAL5xLdrMvbY9jQCup/gyNd6/OLemQ0v+TF0FMmd0meNT29znm?=
=?us-ascii?q?MQXT82275/oVdjxVif0ah4hfxZGcZP6PJISgs6L4LTz/RmC9DuXQLMZs+JSFG9?=
=?us-ascii?q?QtW6Gz49VMoxw9gKY0Z8B9qijw7M0jGvA78Li7OLHoY4/b7d3iu5G8Eox3Ha3b?=
=?us-ascii?q?tpg146S9lefXO0gKNk+g5ST4jA20SfjLqrabkX3Wbu7m6B1mkP9FtVXA9sXKHe?=
=?us-ascii?q?QW6aLlPRqdXy506Ka76kBK4qOQjAycnKKbFDaNCh2U1BX+vqfszZZ2O6mmqYAA?=
=?us-ascii?q?iD3PWHfty5VX8a2XD4AVIYkgYatVycJw80ASeov+uWWDJpFBH1blrx/PJi7SPn?=
=?us-ascii?q?FhdxxlGBZRE5jued+xgbguSGTO0I07kEvjZnoCciTwX15M7fF9fV/1kpR65be9?=
=?us-ascii?q?5opQ4fjTuI5Tw4BYSpKuVZvnBbdg12u0300BAuW9dBl8YttGkt0hF/IqKewRVK?=
=?us-ascii?q?ZWHAhM2iCvjsMmD3uSuXRevW11XZio3E4bsG8vA5rVqloQKiEUZk9G9olcRWgS?=
=?us-ascii?q?OR?=
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: =?us-ascii?q?A0BsCwDism1f/3AnKy5fHgEBCxIMQIN5c?=
=?us-ascii?q?FYyLIN8QJEfgziFVoE1cJEUCwEBAQEBAQEBAQkTDBAEAQGCI4IyD4IXAhwGOhM?=
=?us-ascii?q?CEAEBAQQBAQECAQMDBAFshVwMgjcpAYMkFxEVSRwCJgIEOiETgyYBglcpC5tRm?=
=?us-ascii?q?3uBMokQVx9ogQ4qgXyHBYQtghuBETOFdwGEd4JgBIFDAQEBjk2nKQEGAoJpgny?=
=?us-ascii?q?Ff5F+kgiPCIV1lg2Ba5Fig2aBayOBV4JegUsJRxkNkjiKL0AzNwIGAQkBAQMJA?=
=?us-ascii?q?Y83AQE?=
X-IPAS-Result: =?us-ascii?q?A0BsCwDism1f/3AnKy5fHgEBCxIMQIN5cFYyLIN8QJEfgzi?=
=?us-ascii?q?FVoE1cJEUCwEBAQEBAQEBAQkTDBAEAQGCI4IyD4IXAhwGOhMCEAEBAQQBAQECA?=
=?us-ascii?q?QMDBAFshVwMgjcpAYMkFxEVSRwCJgIEOiETgyYBglcpC5tRm3uBMokQVx9ogQ4?=
=?us-ascii?q?qgXyHBYQtghuBETOFdwGEd4JgBIFDAQEBjk2nKQEGAoJpgnyFf5F+kgiPCIV1l?=
=?us-ascii?q?g2Ba5Fig2aBayOBV4JegUsJRxkNkjiKL0AzNwIGAQkBAQMJAY83AQE?=
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.77,301,1596492000";
d="scan'208";a="4668235"
X-MGA-submission: =?us-ascii?q?MDHBf/DSbGzYnHnw0pk1GxHhVi5UmL+GkRZJ9p?=
=?us-ascii?q?QTs+1/1q7SJO3IZwsAn2Q2bOB2LnWRRONoRDrXllc43LTfwEL8UmAIWv?=
=?us-ascii?q?OQ4rEljZOHqG6JpOLPuRNDv75LlfKTOkqZp0d+z/bw3DNg2PQyGh36sz?=
=?us-ascii?q?Zf?=
Received: from starling.ukcod.org.uk ([46.43.39.112])
by smtp-mvcr.gov.cz with ESMTP/TLS/AES256-GCM-SHA384; 25 Sep 2020 11:06:36 +0200
Received: from owl.ukcod.org.uk ([46.43.39.108]:56697)
by starling.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #8400 e-mail] ??>)
id 1kLjgZ-0006lQ-G4
for Instituce [Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vyžaduje e-mail]; Fri, 25 Sep 2020 10:06:35 +0100
Received: from foicz by owl.ukcod.org.uk with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #8400 e-mail] ??>)
id 1kLjgZ-0004Kk-AW
for Instituce [Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vyžaduje e-mail]; Fri, 25 Sep 2020 10:06:35 +0100
Date: Fri, 25 Sep 2020 10:06:35 +0100
From: =?UTF-8?B?TWFydGluYSBCcnpvYm9oYXTDoQ==?=
<[FOI #8400 e-mail] ??>
To: =?UTF-8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgS3JhanNrw6kg?=
=?UTF-8?B?xZllZGl0ZWxzdHbDrSBwb2xpY2llIExpYmVyZWNrw6lobyBrcmFqZQ==?=
<Instituce [Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vyžaduje e-mail]>
Message-ID: <[emailová adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-_Statistiky?=
=?UTF-8?Q?_DNA,_detence?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #8400 e-mail] ??
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz
X-OrganizationHeadersPreserved: RMV-EX-EDGE01.resortmv.cz

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vyžaduje e-mail]