Statistiky - DNA, detence

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajské ředitelství policie Středočeského kraje měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o sdělení
1/ počtu osob, kterým bylo Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 sděleno obvinění ze spáchání přečinu "nebezpečné pronásledování" dle § 354 tr. zákoníku,
2/ počtu osob, které byly obviněny Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 z výše uvedeného přečinu dříve, nežli se k podezření ze spáchání výše uvedeného přečinu měli možnost před OČTŘ vyjádřit na základě výzvy k podání vysvětlení,
3/ počtu osob, obviněných Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 , z výše uvedeného přečinu, které byly na základě výzvy policejního orgánu vyzvány k podrobení se bukálnímu stěru za účelem analýzy DNA,
4/ počtu osob, obviněných Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v roce 2016 , z výše uvedeného přečinu, které na základě výzvy policejního orgánu byly vyzvány k podrobení se k odběru otisků prstů, fotografování a měření těla.
5/ počtu osob, obviněných Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav, v roce 2016 z výše uvedeného přečinu, kterým bylo policejním orgánem sděleno, že jsou v rámci trestního řízení povinny podrobit se zkoumání znalce z oboru psychiatrie za účelem zodpovězení dotazu, zda jsou splněny podmínky pro umístění obviněné osoby do detenčního zařízení.
6/ počtu všech osob, které byly v průběhu trestního řízení vedeném Policií ČR, ÚO Mladá Boleslav v posledních 10, resp. 5 letech, na základě vyjádření znalce z oboru psychiatrie, v detenčním zařízení umístěny, včetně informace o tom, z jakého trestného činu, příp. činů, byly tyto osoby obviněny.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá