Statistika trestných činů proti životnímu prostředí

Lenka Holomková vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší státní zastupitelství

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Holomková

Povinný subjekt: Nejvyšší státní zastupitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce bych Vás chtěla požádat o informace, kolik osob bylo za rok 2019 stíháno, obžalováno a odsouzeno za jednotlivé trestné činy proti životnímu prostředí, které jsou obsaženy v hlavě VIII zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Prosím o poskytnutí těchto informací pro každý trestný čin zvlášť.

Mockrát děkuji za ochotu.

S přátelským pozdravem,

Lenka Holomková

Nejvyšší státní zastupitelství

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika trestných
činů proti životnímu prostředí" s evidenčním číslem
19c7a952-57f3-496a-80a6-79c631802c66 a s běžným číslem 2305/2020 bylo
doručeno dne 12.02.2020 23:09:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší státní zastupitelství

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Váňová Lenka Bc., Nejvyšší státní zastupitelství

2 přílohy