Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Karlových Varech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
794a88bd-d9f9-4a3f-9921-d86b2b52dc9c a s běžným číslem 6083/2020 bylo
doručeno dne 30.01.2020 12:38:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
794a88bd-d9f9-4a3f-9921-d86b2b52dc9c a s běžným číslem 6083/2020, doručené
dne 30.01.2020 v 12:38:12 a ověřené dne 30.01.2020 v 12:51:07, bylo
přiřazeno ke spisové značce "45 SI 36/2020" a ke zpracování dne 30.01.2020
v 13:37:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krejčová Jana, Okresní soud v Karlových Varech

5 příloh

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17

360 33 Karlovy Vary

 

 

Vážený pane Havrdo,

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené soudu dne
30. 1. 2020 v příloze zasíláme odpověď z 5. 2. 2020 s přílohami. Žádáme
Vás o potvrzení přijetí e-mailu a jeho příloh, a to odesláním odpovědi na
tento e-mail – „Potvrzuji přijetí e-mailu a jeho příloh“. Nepotvrdíte-li
převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání
zprávy, bude soud písemnost doručovat, jako byste o doručení na
elektronickou adresu nežádal.

 

S pozdravem

 

Jana Krejčová

rejstříková vedoucí Si