Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Filip vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Ústí nad Labem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
56aa7d60-c484-467d-a209-8f68390b8f30 a s běžným číslem 7787/2020 bylo
doručeno dne 30.01.2020 12:37:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hajná Hana, Okresní soud v Ústí nad Labem

4 přílohy

 

 

 

+-------------------------------------+
||Hana Hajná |
|| |
||správkyně aplikace |
||------------------------------------|
||Okresní soud v Ústí nad Labem |
|| |
||Kramoly 641/37 |
|| |
||401 24  Ústí nad Labem |
||------------------------------------|
||telefon:|420 477 047 600 |
|| | |
||mobil: |420 778 749 722 |
|| | |
||e-mail: |[emailová adresa]|
|| | |
||web: |[1]www.justice.cz |
+-------------------------------------+

 

References

Visible links
1. https://www.justice.cz/web/okresni-soud-...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.