Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Hranická Marcela Bc., Okresní soud v Ostravě

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

v příloze Vám zasílám Částečné vyřízení Vaší žádosti o informace a
Oznámení o výši úhrady dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která je u Okresního soudu
v Ostravě vedena pod sp. zn. 0 Si 131/2020.

Vzhledem k Vámi vybranému způsobu doručování Vás zdvořile žádám o
potvrzení doručení zprávy nejpozději následující pracovní den po jejím
odeslání (postačí neformálně).

 

S pozdravem            

Bc. Marcela Hranická

vyšší soudní úřednice

pověřená poskytováním informací

dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím

Okresní soud v Ostravě

Telefon: +420 596 972 563

E-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.