Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
ce838361-3256-4da3-825d-fda14aa92486 a s běžným číslem 7027/2020 bylo
doručeno dne 29.01.2020 10:43:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
ce838361-3256-4da3-825d-fda14aa92486 a s běžným číslem 7027/2020, doručené
dne 29.01.2020 v 10:43:04 a ověřené dne 29.01.2020 v 10:48:12, bylo
přiřazeno ke spisové značce "56 SI 19/2020" a ke zpracování dne 29.01.2020
v 11:54:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Liberec

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Košková Jaroslava, Okresní soud v Liberci

1 příloha

Dobrý den,

v příloze zasíláme k níže uvedené žádosti výzvu k úhradě poplatku.

 

S pozdravem

 

Jaroslava Košková

správa Okresního soudu v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel. : 485238149

e-mail : [1][emailová adresa]

 

 

 

 

 

Text těla emailové zprávy z podání 7027/2020

Od: [FOI #8102 e-mail] ??

Komu: Instituce [OS Liberec vyžaduje e-mail]

Kopie:

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Statistika rozhodování po podání
obžaloby

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

Povinný subjekt:

Okresní soud v Liberci

Žadatel:

==================================================================

# Jméno: Filip

 

==================================================================

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným
rozhodnutím o obžalobě před

nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)?
Tj, jak často došlo po podání

obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k
zastavení trestního stíhání, k

přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření,
k podmíněnému zastavení

trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #8102 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném

přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních
rukou (případně rozhodnutí o

odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a
včasným zpřístupněním

informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999

Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz.

Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím
také splníte povinnost zveřejnit

informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh

NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve
vaší odpovědi stačí

jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém
pro daný dotaz. Při

uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách

www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k
jejichž zveřejnění vám žadatel

nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních
údajů. Jako povinný subjekt jste

podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni
zpracovávat pouze za účelem vyřízení

žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá
zveřejnění poskytnutí

informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

29/1/2020

-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách

Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských
právech si přečtěte:

https://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení

spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné

informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Košková Jaroslava, Okresní soud v Liberci

1 příloha

Dobrý den,

v příloze zasílám přípis o odložení vaší žádosti ze dne 29.1.2020.

 

S pozdravem

 

Jaroslava Košková

správa Okresního soudu v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel. : 485238149

e-mail : [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]