Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Mostě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
af197c84-1fa6-4981-8f87-c92f3a8e2804 a s běžným číslem 7954/2020 bylo
doručeno dne 06.02.2020 00:20:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mostě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
af197c84-1fa6-4981-8f87-c92f3a8e2804 a s běžným číslem 7954/2020, doručené
dne 06.02.2020 v 00:20:35 a ověřené dne 06.02.2020 v 00:35:11, bylo
přiřazeno ke spisové značce "111 SI 8/2020" a ke zpracování dne 06.02.2020
v 09:51:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Most

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Němcová Zdeňka, Okresní soud v Mostě

7 příloh

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám požadované dokumenty.

S pozdravem

[1]cid:8A323BFA-6EA1-481F-A64A-65AF6824D37DZdeňka Němcová

pracovnice infocentra

Okresní soud v Mostě

Moskevská ul. 2

434 74 Most

Telefon:     +420 477 104 706

Fax:bl:        +420 477 104 712

E-mail:        [emailová adresa]

E-mail:        Instituce [Okresní soud v Mostě vyžaduje e-mail]

Web:           [2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
2. https://justice.cz/web/okresni-soud-v-mo...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.