Povinný subjekt: Okresní soud v Kutné Hoře

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
a7d27bce-e25f-481b-9f67-d34065cbdb02 a s běžným číslem 2836/2020 bylo
doručeno dne 06.02.2020 00:19:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kutné Hoře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
a7d27bce-e25f-481b-9f67-d34065cbdb02 a s běžným číslem 2836/2020, doručené
dne 06.02.2020 v 00:19:49 a ověřené dne 06.02.2020 v 00:20:20, bylo
přiřazeno ke spisové značce "26 SI 16/2020" a ke zpracování dne 06.02.2020
v 08:44:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Kutná Hora

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Smrčenská Vladislava, Okresní soud v Kutné Hoře

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb. ze dne 6.2.2020.

 

S pozdravem

 

 

 

Smrčenská Vladislava

dozorčí úřednice a správce aplikace

 

tel.:  721 455 666

       327 533 564

 

Okresní soud v Kutné Hoře

nám. Národního odboje 58

284 35 Kutná Hora