Povinný subjekt: Okresní soud ve Svitavách

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud ve Svitavách

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
eea170a6-006e-40ec-8399-c83dc4cee3db a s běžným číslem 3736/2020 bylo
doručeno dne 06.02.2020 00:18:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Svitavách

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Svitavách

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
eea170a6-006e-40ec-8399-c83dc4cee3db a s běžným číslem 3736/2020, doručené
dne 06.02.2020 v 00:18:47 a ověřené dne 06.02.2020 v 00:20:11, bylo
přiřazeno ke spisové značce "20 SI 40/2020" a ke zpracování dne 06.02.2020
v 08:41:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Svitavy

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Malíková Blanka, Okresní soud ve Svitavách

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz ze dne 6. 2. 2020. Prosím o
potvrzení doručení zprávy ve lhůtě 3 dnů ke shora uvedené spisové značce.

 

S pozdravem

 

Blanka Malíková

pracovnice správy

Okresního soudu ve Svitavách

461 352 828