Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Šumperku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
8595ac5b-241f-49c0-a1e3-3476250c9a5e a s běžným číslem 6114/2020 bylo
doručeno dne 06.02.2020 00:18:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Šumperku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
8595ac5b-241f-49c0-a1e3-3476250c9a5e a s běžným číslem 6114/2020, doručené
dne 06.02.2020 v 00:18:25 a ověřené dne 06.02.2020 v 00:20:11, bylo
přiřazeno ke spisové značce "27 SI 65/2020" a ke zpracování dne 06.02.2020
v 08:50:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Šumperk

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Šumperku

14 příloh

Česká republika - Okresní soud Šumperk
Komu: [FOI #8144 e-mail] ??
Zpracoval/a: Zuzana Kolářová

Spisová značka příjemce: 27 Si 65/2020

Věc: 27 Si 65/2020 - sdělení + 12x příloha

Vážený pane,

v příloze Vám zasíláme sdělení ve věci sp. zn. 27 Si 65/2020 + 12x přílohu.

Současně Vás žádáme, abyste nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy přijetí této zprávy
soudu potvrdil, aby mohla být zásilka považována za doručenou (§ 19 odstavec 9 správního řádu).

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 12
787 73 Šumperk

Přílohy: D2K41D1.tmp.PDF, 101_2017.pdf, 101_2018.pdf, 101_2019.pdf,
103_2017.pdf, 103_2018.pdf, 103_2019.pdf, tabulka_12_2017.pdf,
tabulka_12_2018.pdf, tabulka_12_2019.pdf, tabulka_12a_2017.pdf,
tabulka_12a_2018.pdf, tabulka_12a_2019.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 6966/2020
Evidenční číslo podání: 72a98a6b-66f9-4f2f-85a8-d51ce1485d4a
Bylo podáno e-mailem dne 11.02.2020 10:42:31
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: 27 Si 65/2020 - sdělení + 12x příloha
Počet podaných příloh: 13