Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
eaef3a9b-0483-4577-b8ed-f8459b2f088e a s běžným číslem 9027/2020 bylo
doručeno dne 04.02.2020 16:51:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
eaef3a9b-0483-4577-b8ed-f8459b2f088e a s běžným číslem 9027/2020, doručené
dne 04.02.2020 v 16:51:17 a ověřené dne 04.02.2020 v 17:05:12, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 29/2020" a ke zpracování dne 05.02.2020
v 07:54:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jakubowská Iveta, Okresní soud Frýdek-Místek

4 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 5.2.2020 o poskytnutí
informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Žádáme o potvrzení doručení a přečtení zprávy nejpozději následující
pracovní den po doručení, a to písemnou formou na uvedený e-mail:
[1][emailová adresa]

 

S pozdravem

 

Iveta Jakubowská

správa soudu

Okresní soud ve Frýdku-Místku

Na Poříčí 3206

738 01  Frýdek-Místek

Tel. : 558 411 327

e-mail: [2][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]

Jakubowská Iveta, Okresní soud Frýdek-Místek

Vážený pane,

 

kontrolou pošty bylo zjištěno, že jste dosud nepotvrdil doručení a
přečtení zprávy poskytnuté v rámci zák. č. 106/1999 Sb.

 

Žádáme o potvrzení obratem na uvedený e-mail:
[1][emailová adresa]

 

Děkuji.

 

Iveta Jakubowská

správa soudu

Okresní soud ve Frýdku-Místku

Na Poříčí 3206

738 13  Frýdek-Místek

tel. 558 411 327

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.