Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Českých Budějovicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Petráková Jitka, Okresní soud v Českých Budějovicích

5 příloh

V příloze zasílám vyřízenou Vaši žádost o poskytnutí informace a zároveň
žádám o zaslání potvrzení o přijetí tohoto emailu.

 

S pozdravem

 

Jitka Petráková

Okresní soud v Českých Budějovicích