Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Třebíči

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
cfa61b5b-6b23-4be0-96e1-08ebd7bf4d9f a s běžným číslem 3348/2020 bylo
doručeno dne 04.02.2020 16:50:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Třebíči

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
cfa61b5b-6b23-4be0-96e1-08ebd7bf4d9f a s běžným číslem 3348/2020, doručené
dne 04.02.2020 v 16:50:04 a ověřené dne 04.02.2020 v 16:50:31, bylo
přiřazeno ke spisové značce "16 SI 33/2020" a ke zpracování dne 05.02.2020
v 10:25:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Třebíč

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Ludmila, Okresní soud v Třebíči

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

 

na pokyn předsedkyně senátu Mgr. Ludmily Novotné Vám k Vaší žádosti ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4. února 2020  sděluji, že že povinný
subjekt je podle § 72 odst. 1 správního řádu povinný doručit rozhodnutí o
odmítnutí žádosti do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že Vaše žádost o
informaci ze dne 4. 2. 2020 neobsahuje uznávaný elektronický podpis ve
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., soud dospěl k závěru, že doručení
předmětného rozhodnutí na Vámi uvedenou e-mailovou adresu k urychlení
řízení nepřispěje, neboť je nutné doručení potvrdit datovou zprávou
s Vaším uznávaným elektronickým podpisem. Rozhodnutí Vám proto bylo
zasláno poštou.

 

S pozdravem

 

Ludmila Slaninová

vedoucí soudní kanceláře

Okresního soudu v Třebíči

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.