Povinný subjekt: Okresní soud ve Znojmě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud ve Znojmě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
3144b90a-995e-413b-85fc-b234b014a6e3 a s běžným číslem 4742/2020 bylo
doručeno dne 04.02.2020 16:49:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Znojmě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Znojmě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
3144b90a-995e-413b-85fc-b234b014a6e3 a s běžným číslem 4742/2020, doručené
dne 04.02.2020 v 16:49:11 a ověřené dne 04.02.2020 v 16:50:40, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 37/2020" a ke zpracování dne 05.02.2020
v 07:55:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Znojmo

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Švejdová Milada Mgr., Okresní soud ve Znojmě

4 přílohy

Dobrý den,

Okresní soud ve Znojmě obdržel dne 4.2.2020 Vaši žádost o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále "InfZ"), kterou jste požádal
o zaslání " informace, jak často docházelo procentuálně u našeho soudu k
níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v
posledních 3 letech (tj. 2017, 2018,a 2019(? Tj. jak část došlo po podání
obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k
zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření,
podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k
jinému rozhodnutí?).
V příloze zasílám Výkazy o pohybu trestní agendy za rok 2017, 2018, 2019, ze
kterých požadované informace získáte.

S pozdravem

Mgr. Milada Švejdová
ředitelka správy
Okresní soud ve Znojmě
telefon:
608 955 546
515 266 251
e-mail:
[emailová adresa]

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími
soubor nebo odkaz:

2019
2017
2018

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v
přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého
e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.