Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Kroměříži

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí (jakému a jak často)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
05b1fc0b-4429-491b-960b-033ce1945843 a s běžným číslem 3834/2020 bylo
doručeno dne 03.02.2020 15:08:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kroměříži

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
05b1fc0b-4429-491b-960b-033ce1945843 a s běžným číslem 3834/2020, doručené
dne 03.02.2020 v 15:08:28 a ověřené dne 03.02.2020 v 15:20:58, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 57/2020" a ke zpracování dne 04.02.2020
v 09:36:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Kroměříž

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sekaninova Jarmila Mgr., Okresní soud v Kroměříži

2 přílohy

Dobrý den,

 

k pokynu předsedy soudu v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 3. 2. 2020
vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 0 Si  57/2020.

 

Obratem, nejpozději do tří dnů, nám prosím potvrďte doručení.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Jarmila Sekaninová

Okresní soud v Kroměříži

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.