Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí (jakému a jak často)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
5da52ac7-7e98-4845-a03d-9c522ed16b4a a s běžným číslem 7080/2020 bylo
doručeno dne 03.02.2020 15:06:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Surová Martina, Okresní soud v Teplicích

2 přílohy

Okresní soud v Teplicích, U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice 2

tel. 417 599 111, fax. 417 539 101; mail:
[1]Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail], ID DS: 225abnd

 

Naše značka:   40 Si 60/2020

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám výzvu k doplnění žádosti o poskytnutí informací
podle zákona

č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

Martina Surová

referentka správy soudu

 

tel. 417 599 999

fax. 417 539 101

[2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Teplice vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.