Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí (jakému a jak často)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
c3b0d5c5-5c3f-4047-b1b7-214572068794 a s běžným číslem 4089/2020 bylo
doručeno dne 03.02.2020 15:06:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
c3b0d5c5-5c3f-4047-b1b7-214572068794 a s běžným číslem 4089/2020, doručené
dne 03.02.2020 v 15:06:34 a ověřené dne 03.02.2020 v 15:19:36, bylo
přiřazeno ke spisové značce "100 SI 29/2020" a ke zpracování dne
03.02.2020 v 16:43:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

2 přílohy

Vážený pane.

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999
Sb. s prosbou o laskavé potvrzení přijetí.

 

Děkuji

 

 

Jana Johnová

správkyně aplikací

dozorčí úřednice

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Náměstí Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

Telefon: 326 377 577

Mobil: 731 167 758