Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Jičíně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Jičíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
479c8628-1d95-4c97-97bc-3eda942bd3a1 a s běžným číslem 2817/2020 bylo
doručeno dne 02.02.2020 14:44:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jičíně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

ELEKTRONICKÁ podatelna - Okresní soud v Jičíně, Okresní soud v Jičíně

7 příloh

ELEKTRONICKÁ podatelna
Okresní soud v Jičíně
[1]Instituce [Okresní soud v Jičíně vyžaduje e-mail]

 

Vážený pane,

 k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ), kdy žádáte o:

 

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným
rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3
letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k
nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení
trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu
zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému
rozhodnutí,

 

Vám sděluji, že Vaší žádosti jsem vyhověla v plném rozsahu.

 

Výsledek lustrace:

 

V příloze Vám poskytujeme za požadované období statistické výstupy
z našeho agendového informačního systému, které máme k dispozici.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Vlasta Hladíková

předsedkyně soudu

 

 

 

Přílohy

Výkazy T 2017, 2018, 2019

Výkazy Tm 2017, 2018, 2019

 

 Za správnost vyhotovení:

Bc. Vladimíra Dytrychová
Ředitelka správy
Okresní soud v Jičíně
[2][emailová adresa]

tel.: 493 547 161
fax.: 493 547 171

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Okresní soud v Jičíně vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]