Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Klatovech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Klatovech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
7ae19a10-3d0b-4f1a-a0a1-dc7ccf71477b a s běžným číslem 2852/2020 bylo
doručeno dne 02.02.2020 14:42:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Klatovech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Klatovech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
7ae19a10-3d0b-4f1a-a0a1-dc7ccf71477b a s běžným číslem 2852/2020, doručené
dne 02.02.2020 v 14:42:01 a ověřené dne 02.02.2020 v 14:49:37, bylo
přiřazeno ke spisové značce "24 SI 21/2020" a ke zpracování dne 03.02.2020
v 10:08:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Klatovy

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krotká Jana, Okresní soud v Klatovech

3 přílohy

Okresní soud v Klatovech

PŘEDSEDA SOUDU

Dukelská 138, 339 33  Klatovy

tel.: 377 869 800, fax: 377 869 890, e-mail: Instituce [Okresní soud v Klatovech vyžaduje e-mail],
IDDS: v43abs7

Naše značka: 24 Si 21/2020
Vaše značka:      
Vyřizuje: Mgr. Kasal
DNE: 12. února 2020

 

Odpověď na dotaz ohledně rozhodnutí o obžalobě

 

 

V odpovědi na Váš dotaz Vám mohu zaslat kopii výkazu o pohybu trestní
agendy za roky 2017, 2018 a 2019.

 

Další informace neevidujeme. Zjištění dalších informací by vyžadovalo
studium spisu, což by bylo spojené s náklady na pracovníka, který by
takový průzkum učinil.

 

S úctou

 

 

 

 

Mgr. Jan Kasal, v.r.

předseda okresního soudu

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Jana Holá

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.