Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
a979e484-6afb-4861-a760-6db05bcda3a7 a s běžným číslem 3179/2020 bylo
doručeno dne 01.02.2020 14:26:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
a979e484-6afb-4861-a760-6db05bcda3a7 a s běžným číslem 3179/2020, doručené
dne 01.02.2020 v 14:26:44 a ověřené dne 01.02.2020 v 14:35:11, bylo
přiřazeno ke spisové značce "20 SI 20/2020" a ke zpracování dne 03.02.2020
v 08:21:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Havlíčkův Brod

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě

2 přílohy

Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě

2 přílohy

 

 

From: Ing. Hermanová Jana
Sent: Tuesday, February 11, 2020 8:56 AM
To: '[FOI #8123 e-mail] ??'
Subject: Žádost o informace