Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Chebu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Chebu

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
7769cb22-6808-414f-afc3-8b7ae660fd6c a s běžným číslem 5092/2020 bylo
doručeno dne 01.02.2020 13:52:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chebu

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chebu

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
7769cb22-6808-414f-afc3-8b7ae660fd6c a s běžným číslem 5092/2020, doručené
dne 01.02.2020 v 13:52:52 a ověřené dne 01.02.2020 v 14:05:11, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 17/2020" a ke zpracování dne 04.02.2020
v 07:26:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Cheb

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chebu

2 přílohy

Česká republika - Okresní soud Cheb
Komu: [FOI #8122 e-mail] ??
Zpracoval/a: Pavlína Domasová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 5984/2020: Si 16/2020 - výzva k
zaplacení poplatku

Si 16/2020 - výzva k zaplacení poplatku

Přílohy: Si_16_2020_Naklady_vyhledani_informaci_rejstriky_dokumenty.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 5984/2020
Evidenční číslo podání: a563997a-3a53-44d2-8286-c2e95de5873d
Bylo podáno e-mailem dne 07.02.2020 07:29:27
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 5984/2020: Si 16/2020 - výzva k
zaplacení poplatku
Počet podaných příloh: 1

Okresní soud v Chebu

2 přílohy

Česká republika - Okresní soud Cheb
Komu: [FOI #8122 e-mail] ??
Zpracoval/a: Pavlína Domasová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 16619/2020: Si 16/2020 - odložení

Si 16/2020 - odložení

Přílohy: Si_16_2020_Odlozeni_nezaplaceni_NR (1).pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 16619/2020
Evidenční číslo podání: 0d9a500d-435a-4a18-b890-760d2e8628d3
Bylo podáno e-mailem dne 21.04.2020 09:07:28
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 16619/2020: Si 16/2020 - odložení
Počet podaných příloh: 1