Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Hodoníně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Hodoníně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
6b5cccc9-0b27-4800-8769-b1a16c960ea7 a s běžným číslem 4455/2020 bylo
doručeno dne 01.02.2020 13:52:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hodoníně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Hodoníně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
6b5cccc9-0b27-4800-8769-b1a16c960ea7 a s běžným číslem 4455/2020, doručené
dne 01.02.2020 v 13:52:11 a ověřené dne 01.02.2020 v 14:05:11, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 16/2020" a ke zpracování dne 06.02.2020
v 10:29:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Hodonín

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Motyčka Petr JUDr., Okresní soud v Hodoníně

Vážený pane Havrda,

 

k Vaší žádosti uvádím, že požadované informace jsou již zveřejněny, načež
Vám tedy ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. zasílám příslušný
odkaz, viz níže (výkaz V(MS)-101).

 

[1]https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy...

 

S úctou

 

JUDr. Petr Motyčka

asistent soudce a tiskový mluvčí

 

Okresní soud v Hodoníně

email: [emailová adresa], [emailová adresa]

tel.: 518 307 239

 

References

Visible links
1. https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy...