Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
7935b52e-0480-43a5-bf67-6e8422c349d3 a s běžným číslem 4827/2020 bylo
doručeno dne 29.01.2020 10:40:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Etrychová Jitka, Okresní soud v Hradci Králové

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

v příloze tohoto emailu zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Martina
Rychtaříka na Vaši žádost ze dne 29. 1. 2020.

 

Zdvořile žádám o zaslání potvrzení o doručení tohoto emailu, které nám
slouží jako doklad o doručení.

 

S pozdravem

 

 

Jitka Etrychová

referentka správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000958

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji Vám za poskytnuté informace. Rád bych Vás ještě zdvořile požádal o dovysvětlení Vámi poskytnutých dat, které jste mi poskytli na základě mé žádosti o informace ze dne 29. 1. 2020 (Statistika rozhodování po podání obžaloby). V odpovědi na mou žádost uvádíte, procenta jednotlivých rozhodnutí soudu po podání obžaloby. Součet všech Vámi uvedených možností (nařízení hlavního líčení, zastavení, postoupení a pod.), včetně poslední možnosti jiné rozhodnutí, je za rok 2017 38,68%, za rok 2018 39,81% a za rok 2019 39,03%. Tímto bych se Vás chtěl zeptat, co tvoří zbylou část, tedy 61,32% v roce 2017, 60,19% v roce 2018 a 60,97% v roce 2019?
Děkuji Vám za dovysvětlení Vámi poskytnutých informací.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Statistika rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
1f8a3e3e-8dbd-44d2-8afe-c44a2ea26ea9 a s běžným číslem 5568/2020 bylo
doručeno dne 03.02.2020 13:24:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Etrychová Jitka, Okresní soud v Hradci Králové

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

v příloze tohoto emailu zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Martina
Rychtaříka na Vaši žádosti o „dovysvětlení“ ze dne 3. 2. 2020.

 

Zdvořile žádám o zaslání potvrzení o doručení tohoto emailu, které nám
slouží jako doklad o doručení.

 

S pozdravem

 

Jitka Etrychová

referentka správy soudu

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000958

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]