Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
708407bc-768c-4cbb-848e-2169d82e2e0b a s běžným číslem 7258/2020 bylo
doručeno dne 01.02.2020 13:48:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vacatello Jana, Obvodní soud pro Prahu 10

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

k Vaší žádosti ze dne 1.2.2020 Vám v příloze zasílám výzvu k úhradě.
Zároveň si Vás dovoluji požádat o potvrzení přijetí tohoto emailu.

 

S pozdravem

 

Jana Vacatello

kancelář správy

Obvodní soud pro Prahu 10

 

Vacatello Jana, Obvodní soud pro Prahu 10

2 přílohy

Vážený pane Havrdo,

k Vaší žádosti o informace Vám v příloze zasílám přípis. Zároveň si Vás
dovoluji požádat o potvrzení přijetí tohoto emailu.

 

S pozdravem

 

Jana Vacatello

kancelář správy

Obvodní soud pro Prahu 10