Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika rozhodování po podání obžaloby

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud ve Vyškově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud ve Vyškově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
5c70eec1-8e7b-417b-840f-8706b5bde78f a s běžným číslem 3140/2020 bylo
doručeno dne 31.01.2020 12:41:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Vyškově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Vyškově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
5c70eec1-8e7b-417b-840f-8706b5bde78f a s běžným číslem 3140/2020, doručené
dne 31.01.2020 v 12:41:34 a ověřené dne 31.01.2020 v 12:52:05, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 10/2020" a ke zpracování dne 31.01.2020
v 15:07:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Vyškov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jančíková Lenka, Okresní soud ve Vyškově

2 přílohy

Dobrý den,

 

V příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Prosím o potvrzení doručení.

 

S pozdravem.

 

Lenka Jančíková

Okresní soud ve Vyškově

tel: 518 720 225

email: [emailová adresa]

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.