Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Břeclavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
c2e130b4-743e-441e-ad2c-aa297622da33 a s běžným číslem 3994/2020 bylo
doručeno dne 31.01.2020 12:38:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Břeclavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
c2e130b4-743e-441e-ad2c-aa297622da33 a s běžným číslem 3994/2020, doručené
dne 31.01.2020 v 12:38:47 a ověřené dne 31.01.2020 v 12:51:49, bylo
přiřazeno ke spisové značce "35 SI 5/2020" a ke zpracování dne 31.01.2020
v 13:25:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Břeclav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Darmovzalová Jana, Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

  • Attachment

    stejnopis K 35 SI 5 2020 02 05 07 55 28 MCH P pis OSBv obecn dokument.docx

    21K Download View as HTML

Dobrý den pane Havrdo,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám přípis – výzvu k Vaší žádosti ze dne
31. 1. 2020.  

 

 

S pozdravem

 

 

Jana Darmovzalová

vedoucí civilní kanceláře

Okresní soud v Břeclavi

( 519 366 206

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.1.2020

Dobrý den,
v rámci mé žádosti mě zajímají údaje u mnou vyjmenovaných způsobů rozhodnutí (nařízení hlavního líčení, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání, vrácení věci státnímu zástupci k došetření, podmíněné zastavení trestního stíhání, trestní příkaz a jiné rozhodnutí), Zajímá mě, jak je rozhodováno Vaším soudem po obdržení obžaloby, tj. před tím než je nařízení hlavního líčení (nařízení hlavního líčení uvádím jako jedno z možných rozhodnutí),
Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den., .

S pozdravem,

Filip Havrda

Darmovzalová Jana, Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

  • Attachment

    stejnopis K 35 SI 5 2020 02 17 06 36 18 MCH P pis OSBv obecn dokument.docx

    22K Download View as HTML

Dobrý den pane Havrdo,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám přípis – výzvu k Vaší žádosti ze dne
31. 1. 2020, upravenou podáním ze dne 6. 2. 2020.

 

 

S pozdravem

 

 

Jana Darmovzalová

vedoucí civilní kanceláře

Okresní soud v Břeclavi

( 519 366 206

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]