Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 8

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
a88a4875-23c1-463d-b2db-fc4014c72d1b a s běžným číslem 6543/2020 bylo
doručeno dne 31.01.2020 12:38:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 8

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
a88a4875-23c1-463d-b2db-fc4014c72d1b a s běžným číslem 6543/2020, doručené
dne 31.01.2020 v 12:38:11 a ověřené dne 31.01.2020 v 12:50:24, bylo
přiřazeno ke spisové značce "48 SI 32/2020" a ke zpracování dne 05.02.2020
v 09:29:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 8

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bohdanecká Zuzana JUDr., Obvodní soud pro Prahu 8

2 přílohy

V příloze zasíláme požadované údaje. Prosím, potvrďte převzetí.

S pozdravem

JUDr. Zuzana Bohdanecká
VSÚ, bezpečnostní ředitelka
 
Obvodní soud pro Prahu 8
28. pluku 1533/29b
100 83  Praha 10 - Vršovice