Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
e3fe9def-afd1-45ba-ab3a-b216e73feefa a s běžným číslem 6947/2020 bylo
doručeno dne 30.01.2020 12:39:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
e3fe9def-afd1-45ba-ab3a-b216e73feefa a s běžným číslem 6947/2020, doručené
dne 30.01.2020 v 12:39:24 a ověřené dne 30.01.2020 v 12:49:46, bylo
přiřazeno ke spisové značce "53 SI 17/2020" a ke zpracování dne 30.01.2020
v 15:46:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Maříková Darina Bc., Obvodní soud pro Prahu 3

5 příloh

Dobrý den,

 k žádosti ze dne 30.1.2020  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vám v příloze zasíláme odpověď ze dne 13.2.2020.

 

 

Bc. Darina Maříková

zástupkyně ředitelky správy

Obvodního soudu pro Prahu 3

tel. 221 477 412, 773 785 743

 

 

Maříková Darina Bc., Obvodní soud pro Prahu 3

2 přílohy

Dobrý den,

 

k žádosti ze dne 30.1.2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vám v příloze zasíláme odpověď ze dne 20.4.2020.

 

 

 

Bc. Darina Maříková

zástupkyně ředitelky správy

Obvodního soudu pro Prahu 3

tel. 221 477 412, 773 785 743