Povinný subjekt: Okresní soud v Jihlavě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Jihlavě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
8d12970c-78e8-4a79-9f6e-9b10aa714614 a s běžným číslem 3401/2020 bylo
doručeno dne 30.01.2020 12:38:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jihlavě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semrádová Kateřina, Okresní soud v Jihlavě

4 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, která je u zdejšího soudu vedena pod sp.
zn. 50 Si 19/2020.

 

S přáním pěkného dne

 

Kateřina Semrádová

Okresní soud v Jihlavě

tel.: 567 563 130

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]