Statistika poplatků vybraných podle vyhlášky č. 6/2019

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Znamenáček

Hezký den!

Podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím bych chtěl zažádat o statistiku poplatků vybraných podle městské vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného. Zajímá mě zejména počet akcí, u kterých byl poplatek vybrán, a celková vybraná částka – ideální by ale byl přímo seznam akcí s vybranými částkami. Díky!

Tomáš Znamenáček

epodatelna, Město Boskovice

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.2.2020 22:39:36 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statistika poplatků vybraných podle vyhlášky č. 6/2019 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.2.2020 22:39:36 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Boskovice 18.2.2020 07:56:29

Vaše podání ze dne: 17.2.2020 22:39:36 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statistika poplatků vybraných podle vyhlášky č. 6/2019 podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Boskovice vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUBOX00SQPQB
Datum zaevidování: 18.2.2020 07:04:02
Váš osobní přístupový kód: MUBOSE04VX5Q
Vaše evidenční údaje: ZNAMENÁČEK TOMÁŠ, Nerudova 509/26, 68001 Boskovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zemachová Kamila

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUBOX00SQPQBMUBOSE04VX5Q", nebo použijte web podatelnu.

JUDr. Iva Močičková, Město Boskovice

1 příloha

V příloze Vám zasílám dle Vašeho požadavku informaci o vybraném místním
poplatku ze vstupného.

 

JUDr. Iva Močičková

vedoucí odboru vnitřních věcí

MěÚ Boskovice

Nám. 9. května 954/2, 680 01 Boskovice

Telefon: 516 488 720

Mobil: 721 964 059

email: [1][emailová adresa]

[2]www.boskovice.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.boskovice.cz/