Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Pokora prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Statistika neočkovaných s prodělanou nákazou COVID-19

Čekáme, až si David Pokora přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych Vás požádal o zveřejnění statistiky v souvislosti se situací okolo COVID-19. V dostupných přehledechzřejmá míra proočkovanosti proti této nemoci, z jiných dostupných zdrojů je možné dohledat celkový počet osob, které tuto nemoc prodělaly.
Naopak z těchto údajů nejde zjistit, jaká je statistika počtu osob v České republice, kteří jsou alespoň částečně chránění proti tomuto onemocnění.

Je možné zveřejnit statistiku po věkových kategoriích, kde bude zřejmé procento lidí očkovaných + neočkovaných ale s prodělanou nemocí versus procento lidí v dané věkové kategorii bez očkování, kteří nemoc ani neprodělali?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

David Pokora

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.11.2021 17:18:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Statistika neočkovaných s prodělanou nákazou COVID-19 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.11.2021 17:18:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
26.11.2021 08:02:07

Vaše zpráva ze dne: 25.11.2021 17:18:49
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Statistika neočkovaných s prodělanou nákazou COVID-19
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IF673
Datum zaevidování: 25.11.2021 19:46:40

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
26.11.2021 08:02:07

Your message - dated 25.11.2021 17:18:49
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Statistika neočkovaných s prodělanou nákazou COVID-19
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IF673
Date of registration: 25.11.2021 19:46:40

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IOZHT
značka: MZDR 43817/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 15.12.2021
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: Pokora 1185_002.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Pokora prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.