Statistické údaje o kontrolním hlášení

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující informace týkající se kontrolního hlášení za období mezi lednem a dubnem (včetně) 2016:

a) Kolik kontrolních hlášení bylo zatím podáno týkajících se tohoto období, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

b) Kolik výzev k odstranění nesrovnalostí bylo zatím odesláno týkajících se tohoto období, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

c) Kolik bylo zahájeno postupů k odstranění pochybností dle daňového řádu
(vizte http://www.financnisprava.cz/cs/financni... ), v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

d) Kolikrát byly zatím plátci potvrzeny původní údaje týkajících se tohoto období, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

e) Kolikrát byly zatím plátci poslány následná kontrolní hlášení (par.101g, odst 3 zák. 235/2004) týkajících se tohoto období, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

f) Kolik bylo zatím podáno opravných kontrolních hlášení dle par. 101f zák. 235/2004 týkajících se tohoto období, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

g) Kolik bylo zatím podáno následných kontrolních hlášení dle par. 101f zák. 235/2004 týkajících se tohoto období, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

h) Kolik bylo zatím uděleno pokut (platebních výměrů) dle par.101h (odstavce 1-3) zákona 235/2004 za případy, které v daném období vznikly v třídění dle jednotlivých odstavců a písmen daného paragrafu, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

i) Kolik bylo zatím provedeno změn daňové povinnosti (doměrků), v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

j) Jaká je souhrnná částka těchto doměrků, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

k) Jaké je rozdělení těchto doměrků (tj. např. medián a kvartyly výše hodnot), v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně

Děkuji za informace,
s přátelským pozdravem,

Michal Škop

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 105740/16.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny,

1 příloha

-- z přílohy byly odstraněny osobní údaje--

 od Generální finanční ředitelství

11/8/2016

Vážený pane,
v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 21. července 2016.

S pozdravem,
S. Panáková.

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 21. července 2016.

S pozdravem

Monika Čmelíková