Starosta roku 2014

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o postoupení jmenného seznamu všech těch, kteří v letošním ročníku nominovali Mgr.Zuzanu Čihákovou do soutěže pořádané Nadací VIA Praha 1 " Starosta roku 2014."
Uvítala bych i seznam osob, jejichž hlasy nominovaly Mgr.Čihákovou i do minulého ročníku, tzn. Starosta roku 2013.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

2 přílohy

Od: Klouda [1]<[email address]>
Komu: XXXXXXXXXXXX@XXXXXX
Datum: 19. 12. 2014 12:37:48
Předmět: Starosta roku 2014

Ing. Marie Dvořáková
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Vážená paní,
dovoluji si Vás informovat ve věci jmenného seznamu všech těch, kteří v
letošním ročníku nominovali Mgr. Zuzanu Čihákovou do soutěže pořádané
Nadací VIA Praha 1 "Starosta roku 2014" a dále seznamu osob, jejichž
hlasy nominovaly Mgr. Čihákovou i do minulého ročníku, tzn. Starosta
roku 2013.

Městský úřad v Kouřimi nemá požadované seznamy ve své evidenci a nikdy
neměl, nominaci starostky neorganizoval a ani neinicioval.

Žádost není vyřizována v režimu zákona o svobodném přístupu k
informacím.

S přátelskýn pozdravem
Ing. Josef Klouda
tajemník Měú Kouřim

--

References

Visible links
1. mailto:[email address]

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

ve věci mého dotazu a Vaší odpovědi z 19.12.2014 týkající se tématu Starosta roku 2014 Vám oznamuji, že jsem požádala pracovníky portálu Informace pro všechny, aby Vaši odpověď z 19.12.2014 směrovanou na můj privátní mail přenesli na zmíněný portál.

Považujte prosím,tuto službu pracovníků portálu Informace pro všechny za zcela výjimečnou. Vzhledem k tomu, že jste i dnes opakovaně v jiné věci směroval informaci na můj privátní mail Vás žádám, abyste napříště
odpovědi na vznesené dotazy v rámci InfZ směroval výlučně na veřejný portál Informace pro všechny.

Dovětek zmíněné odpovědi z 19.12.2014 o tom, že "žádost je vyřizována mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím" Vás nezbavuje povinnosti tento dotaz i Vaši odpověď zveřejnit na webu města Kouřim.
Vyřizovat "žádosti" v jiném režimu než v rámci InfZ je nepřípustné, neboť zákon žádnou takovou variantu nepřipouští.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

1 příloha

Vážená paní Dvořáková,

děkuji za Váš e-mail, toto nám dělají instituce vcelku často. Těší nás
Vaše iniciativa a snaha to změnit. Přeji Vám jménem IPV vše dobré v
novém roce!
S pozdravem

Petra Narwa
IPV

Dne 31.12.14 15:03, ing.Marie Dvořáková napsal(a):

ukázat citované pasáže