Starosta

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Může být starostou města člověk který má v nájmu vodu a kanalizaci který bude sám sobě dávat práci bez výběrového řízení jak se to dělo po dobu 20 let dál 20 let vybírá stočné které si nechává pro sebe čištění neplatí i když čističku Kouřimi máme tak to vede rada našeho města která ho prosadila.A neplatí nájem z pronájmu , naopak nechává So veškeré opravy platit ,řadnė , a bez vybėroveho řízení.

Dėkuji.

Otto Klouda
Mírové náměstí 80
[email address]
rč. 500 731 228

S přátelským pozdravem,

Klouda

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Starosta,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 10.9.2021 14:09:31
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05WC6BF.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05WJQDQ
Spis. značka: MV-146876-2/ODK-2021
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Odpověď

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz