Starosta

Ministerstvo vnitra neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Co dělat se starostou co stale porušuje zakon a jeji tlupa zastupitelů ji nechce odvolat
Jak zjistit čachr s pozemky.
Děkuji

-------personal data deleted-------

S přátelským pozdravem,

Klouda

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.1.2019 13:56:26 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Starosta elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.1.2019 13:56:26 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
označená: obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Starosta,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 14.1.2019 13:56:26
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04A8OLW.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo vnitra [1]29/1/2019

1 příloha

PID: MVCRX04B1I3M
Spis. značka: MV- 8174-2/ODK-2019
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Žádost o poskytnutí informace

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
[2]http://www.avg.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/st...
2. http://www.avg.cz/