stanovisko příslušných odborů k k žádosti MČ Praha Klánovice

Michal Kniha vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání stanovisek vše příslušných odborů k žádosti MČ P-Klánovice o svěření pozemku parc.č. 343, záměrem MČ jej využít pozemek vzhledem k blízké vlakové zastávce pro vybudování parkoviště.

S přátelským pozdravem,

Michal Kniha

Hlavní město Praha

2 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXP90PC4E a značkou MHMP 1085124/2018.

Datum podání dokumentu/spisu: 10.7.2018.
Odesílatelem dokumentu je odbor "Kancelář ředitele Magistrátu".