Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 - „Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy“ pro jednání Vlády ČR dne 27.4.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 28.4.2015 11:30:52
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 28.4.2015 11:30:52
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

ČJ: 147/2015-072-Z106/3

 

Věc: Odpověď žadateli na žádosti o materiály MD pro jednání vlády
 

 

Vážený pane Havlíku,

 

obrátil jste se na nás se dvěma žádostmi o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“).
V obou žádostech jste požadoval materiál, který Ministerstvo dopravy
předkládá na vládu. Konkrétně jste uvedl:

 

„…žádám kopii materiálu Informace o hospodaření s pronajatým majetkem ve
vlastnictví státu na území města Hamburk ve Spolkové republice Německo pro
jednání Vlády ČR dne 22.04.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu
závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 - „Peněžní
prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na
podporu multimodální nákladní přepravy“ pro jednání Vlády ČR dne
27.4.2015“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaše žádosti  převzaté podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 23. dubna 2015 (zaevidované pod č. p.
20762/2015-MD-CKDP) a dne 28. dubna (zaevidované pod č. p.
21722/2015-MD-CKDP).

 

Vzhledem k tomu, že obě žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení. Žádáme
Vás opět, abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní rozměr práva
na informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému zneužití
práva nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete materiál, který se vztahuje k hospodaření
s pronajatým majetkem ve vlastnictví státu na území města Hamburk.

 

Materiál týkající se stanoviska Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 zatím nebyl Vládou
ČR ještě projednán, je ve stádiu konceptu a bude doplněn o nové informace.
Materiál Vám poskytneme, jakmile bude schválena jeho konečná a definitivní
podoba.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

oddělení komunikace s veřejností

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

1 příloha

ČJ: 147/2015-072-Z106/3

 

Věc: Odpověď žadateli na žádosti o materiály MD pro jednání vlády
 

 

Vážený pane Havlíku,

 

obrátil jste se na nás se dvěma žádostmi o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“).
V obou žádostech jste požadoval materiál, který Ministerstvo dopravy
předkládá na vládu. Konkrétně jste uvedl:

 

„…žádám kopii materiálu Informace o hospodaření s pronajatým majetkem ve
vlastnictví státu na území města Hamburk ve Spolkové republice Německo pro
jednání Vlády ČR dne 22.04.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu
závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 - „Peněžní
prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na
podporu multimodální nákladní přepravy“ pro jednání Vlády ČR dne
27.4.2015“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaše žádosti  převzaté podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 23. dubna 2015 (zaevidované pod č. p.
20762/2015-MD-CKDP) a dne 28. dubna (zaevidované pod č. p.
21722/2015-MD-CKDP).

 

Vzhledem k tomu, že obě žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení. Žádáme
Vás opět, abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní rozměr práva
na informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému zneužití
práva nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete materiál, který se vztahuje k hospodaření
s pronajatým majetkem ve vlastnictví státu na území města Hamburk.

 

Materiál týkající se stanoviska Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 zatím nebyl Vládou
ČR ještě projednán, je ve stádiu konceptu a bude doplněn o nové informace.
Materiál Vám poskytneme, jakmile bude schválena jeho konečná a definitivní
podoba.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

oddělení komunikace s veřejností

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 28.4.2015 jsem Ministerstvo dopravy ČR požádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně jsem žádal kopii materiálu Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 - „Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy“ pro jednání Vlády ČR dne 27.4.2015. V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. mi Ministerstvo dopravy ČR informace neposkytlo. Tuto lhůtu pro poskytnutí informací přitom povinný subjekt neprodloužil, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení 30 denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Požaduji posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mé žádosti o informace. Pokud informace neposkytne Ministerstvo dopravy ČR, požaduji, aby jeho nadřízený orgán věc usnesením převzal a informace mi poskytl sám.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo dopravy

Vážený pane Havlíku,

v době, kdy jsme vyřizovali Váš původní dotaz, jsme byli informováni věcně příslušným odborem, že materiál se bude znovu projednávat na nejbližším zasedání vlády. Z tohoto důvodu jsme Vám chtěli materiál zaslat automaticky hned po skončení dalšího zasedání. Nakonec však na základě jednání s NKÚ došlo k časové změně a podle průběžných podnětů a připomínek NKÚ věcný odbor ministerstva materiál dále doplňoval.

Počítali jsme, a stále počítáme, že Vám materiál poskytneme, jen jsme nepředpokládali takové zdržení. Pokud budete souhlasit s níže uvedeným postupem, dejte nám prosím vědět. V opačném případě Vám samozřejmě zašleme rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť z formálního hlediska nebyla konečná podoba materiálu schválena a projednána.

V této chvíli je situace dle věcně příslušného odboru taková, že na přelomu července a srpna bude konečná podoba vyjádření projednána poradou ministra dopravy, poté bude předložena vládě. Přesný termín zařazení na program vlády v této chvíli neznáme.
Odbor by byl ochoten Vám materiál zaslat dokonce už po projednání v poradě ministra, ale vzhledem k tomu, že materiál vznikl na základě úkolu z vlády, bylo by korektní jak formálně, tak věcně, jej poskytnout až po vládním zasedání.

S pozdravem

Jakub Stadler
ředitel
odbor komunikace
Ministerstvo dopravy

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

souhlasím s poskytnutím materiálu po projednání Vládou ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík