Stanovisko Ministerstva dopravy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Stanoviska Ministerstva dopravy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13 Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky obsažené v části IV materiálu č.j. 471/12 k usnesení Vlády České republiky ze dne 4. července 2012 č. 492

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 26.2.2015 10:21:46
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko Ministerstva dopravy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 26.2.2015 10:21:46
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko Ministerstva dopravy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/13

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

 

ČJ: 81/2015-072-Z106/2

 

Věc: Odpověď na žádost o kopii stanoviska Ministerstva dopravy
 

 

Vážený žadateli,

 

obrátil jste se na nás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). V této
žádosti jste požádal o poskytnutí kopie „…Stanoviska Ministerstva dopravy
ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.
11/13 Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru
mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky obsažené v
části IV materiálu č.j. 471/12 k usnesení Vlády České republiky ze dne 4.
července 2012 č. 492.“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši žádost  převzatou podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 26. února 2015, zaevidovanou pod č. p.
10623/2015-MD-CKDP.  Požadovanou kopii materiálu přikládáme do přílohy
tohoto emailu ve formátu PDF.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jakub Stadler

samostatné oddělení tiskové Ministerstva dopravy

vedoucí