Stanovisko k zóně placeného stání na části území MČ Praha 8 – Karlín. (č.j. KRPA-162434-2/ČJ-2016-0000DŽ)

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tomáš Vokatý

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve stanovisku k zóně placeného stání na části území MČ Praha 8 – Karlín uvádíte, že:

"V oblasti Karlína byl zkušebně zaveden dopravní režim, o kterém bylo po vyhodnocení rozhodnuto, že se nebude na území hl.m. Prahy dále ani rozšiřovat, ani používat…"

Žádám zveřejnění následujících informací:

1. Kdo výše uvedené vyhodnocení provedl?
2. Na základě jakého zmocnění toto vyhodnocení provedl?
3. Kdy bylo výše uvedené vyhodnocení provedeno?
4. Plné znění tohoto vyhodnocení.
5. Kdo rozhodl, že se nebude na území hl.m. Prahy dále ani rozšiřovat, ani používat tento dopravní režim?
6. Na základě jakého mandátu tak rozhodl?
7. Kdy bylo předmětné rozhodnutí přijato?
8. Plné znění předmětného rozhodnutí.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Vokatý

Elektronická podatelna MV ČR,

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.11.2016 15:09:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko k zóně placeného stání na části území MČ Praha 8 - Karlín. (č.j. KRPA-162434-2/ČJ-2016-0000DŽ) elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.11.2016 15:09:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stanovis...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyžaduje e-mail],
dne 8.11.2016 15:09:29
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX037RVDQ.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Tomáš Vokatý

Povinný subjekt: Elektronická podatelna MV ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S pozdravem,

Tomáš Vokatý

Elektronická podatelna MV ČR,

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.11.2016 09:43:15 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.11.2016 15:09:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko k zóně placeného stání na čá... doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.11.2016 09:43:15 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - [emailová adresa],
dne 24.11.2016 09:43:15
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX038KG0I.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra