Stanovisko k novému systému ZPS v Praze

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

Hlavní město Praha nedávno spustilo nový systém zón placeného stání, při němž se místo papírových parkovacích karet používá mobilní kamerový systém. Toto řešení má široké implikace z hlediska ochrany osobních údajů s soukromí.

Proto bých vás podle zákona o svobodném přístupu k informacím rád požádal o odpověď na následující otázky:

1. Zabýval se váš úřad nějakým způsobem tímto tématem? Např. zda byl požádán o nějaké stanovisko apod.
2. Pokud ano a existuje nějaký výstup (např. text stanoviska), prosím o jeho poskytnutí.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

posta@uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.4.2018 16:13:30 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko k novému systému ZPS v Praze elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.4.2018 16:13:30 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ODPOVĚĎ, PROSÍME NEODPOVÍDEJTE.
NOTICE: THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, PLEASE DO NOT REPLY.

16.4.2018 08:20:31

Vaše podání ze dne: 13.4.2018 16:13:30, podané na adresu el. podatelny Instituce [Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOOUX00BWWT3
Datum zaevidování: 13.4.2018 16:13:30
Vaše mailová adresa: [FOI #7353 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

--------------------------------------

Upozornění:
Pokud neobdržíte odpověď do 30 dnů, pošlete mail na adresu
Instituce [Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje e-mail] s předmětem: "Zadost o stav UOOUX00BWWT3".

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 13. 4. 2018 jsem požádal Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen povinný subjekt) o informace týkající se jeho stanoviska k ZPS v Praze.

Do dnešního dne jsem na tuto žádost neobdržel žádnou odpověď.

Z tohoto důvodu podávám stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádám povinný subjekt, aby žádost vyřídil, případně pak nadřízený orgán, aby povinnému subjektu přikázal, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil.

Michal A. Valášek

posta@uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.5.2018 15:46:11 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko k novému systému ZPS v Praze elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.5.2018 15:46:11 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ODPOVĚĎ, PROSÍME NEODPOVÍDEJTE.
NOTICE: THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, PLEASE DO NOT REPLY.

3.5.2018 12:22:39

Vaše podání ze dne: 2.5.2018 15:46:11, podané na adresu el. podatelny Instituce [Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOOUX00BZPZJ
Datum zaevidování: 2.5.2018 15:46:11
Vaše mailová adresa: [FOI #7353 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

--------------------------------------

Upozornění:
Pokud neobdržíte odpověď do 30 dnů, pošlete mail na adresu
Instituce [Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje e-mail] s předmětem: "Zadost o stav UOOUX00BZPZJ".

Úřad pro ochranu osobních údajů

1 příloha

ukázat citované pasáže

> ------------------------------------------------