stanovisko čj. HSHMP 1313701/2013, ze dne 2.4.2013 a stanovisko čj. HSHMP 47108/2012, ze dne 18.12.2012

Dotaz byl úspěšný.

Miluše Směšná

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o zveřejnění předmětných stanovisek, které by měly být součástí Ohlášení dočasné stavby Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o,, IČO 24723649.

S přátelským pozdravem,
M. Směšná

E-PODATELNA, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - stanovisko čj. HSHMP 1313701/2013, ze dne 2.4.2013 a stanovisko čj. HSHMP 47108/2012, ze dne 18.12.2012“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Současně Vás informujeme, že v důsledku Vašeho podání dochází ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů, které budeme zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou dostupné na webových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/obsah/ochrana-oso... v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu JPEG,JPG,PDF,doc,docx,gif,jpeg,jpg,odp,odt,pdf,png,ppt,pptx,rtf,tif,tiff,txt,xls,xlsx,zfo s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

E-PODATELNA, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - stanovisko čj. HSHMP 1313701/2013, ze dne 2.4.2013 a stanovisko čj. HSHMP 47108/2012, ze dne 18.12.2012“ bylo doručeno 20.12.2021 09:55:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem HSHMP 80413/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Současně Vás informujeme, že v důsledku Vašeho podání dochází ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů, které budeme zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou dostupné na webových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/obsah/ochrana-oso... v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

3 přílohy

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz