Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Chalupská prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna

Čekáme, až si Hana Chalupská přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych získala od odboru dopravy letošní stanovisko a připomínky k Návrhu územního plánu Brna a k vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
Dokumenty stačí poslat e-mailem , nikoliv písemně poštou.

S přátelským pozdravem,

Anika (Hana) Chalupská

E-PODATELNA, Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna“ byla doručena 23.10.2020 19:45:00 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

E-PODATELNA, Statutární město Brno

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna“, která byla doručena 23.10.2020 19:45:00, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

Datová zpráva bude vyřizována v souladu s právními předpisy.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Duřpektová Eva (MMB), Statutární město Brno

2 přílohy

Vážená paní Chalupská,

 

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši žádost o informace podanou ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, která byla Magistrátu města Brna doručena 23. října
2020.

 

Přílohou Vám zasílám část požadovaných informací. Část Vaší žádosti Odbor
dopravy Magistrátu města Brna odmítl rozhodnutím z důvodu neexistence
požadované informace. Rozhodnutí, ve kterém jste identifikována svou
adresou a datem narození, Vám bude dnes odesláno poštou.

 

S pozdravem

 

PhDr. Eva Duřpektová

asistentka vedoucího odboru

Odbor dopravy

 

Magistrát města Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno

T: +420 542 174 632

[1]Dáme na vás

References

Visible links

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych požádal o přehodnocení přístupu Statutární město Brno k vyřízení mé žádosti 'Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna'.

Požádala jsem o poskytnutí stanoviska odboru dopravy k Návrhu územního plánu. Stanovisko jsem získala včas, ale neúplné - bez příloh.
Bylo by možné moji žádost přehodnotit a doplnit?

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/stanov...

S přátelským pozdravem,

Anika Hana Chalupská

E-PODATELNA, Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna“ byla doručena 22.11.2020 20:55:00 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

E-PODATELNA, Statutární město Brno

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna“, která byla doručena 22.11.2020 20:55:00, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

Datová zpráva bude vyřizována v souladu s právními předpisy.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Duřpektová Eva (MMB), Statutární město Brno

4 přílohy

Vážená paní Chalupská,

 

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši žádost o informace, která byla
Magistrátu města Brna doručena dne 22. listopadu 2020.

 

S pozdravem

 

PhDr. Eva Duřpektová

asistentka vedoucího odboru

Odbor dopravy

 

Magistrát města Brna | Kounicova 67 | 601 67 Brno

T: +420 542 174 632

 

[1]Dáme na vás

References

Visible links

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Chalupská prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.