Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Bernatský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

stání v křižovatce a DZ V13

Čekáme, až si Roman Bernatský přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Roman Bernatský

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chci se zeptat, jestli použití DZ V13 (šikmé čáry) v křižovatce má nějaký vliv na obecnou úpravu, konkrétně na povinnost dodržet při stání 5m od hranice křižovatky.
Pracuji jako strážník MP. Vypisovali jsme vozidla na jedné z křižovatek, kde při výjezdu z jednosměrné vedlejší komunikace na hlavní komunikaci stávají na hl. komunikaci při výjezdu vozidla, která brání ve výhledu. Toto jsme dlouho dělali na porušení nedodržení 5m od hranice křižovatky. Nyní byly v místě nově nakresleny DZ V13. Bohužel tak, že DZ V13 končí cca 1,3m od hranice křižovatky.
Když jsme vypsali vozidla stojící mimo DZ V13 např. 1,5m od hranice, bylo nám nadřízeným (s odkazem na odbor správních agend) sděleno, že DZ V13 jako místní úprava má přednost a ruší obecnou úpravu (5m od hranice) a tudíž vozidla stojící mimo V13 nic neporušují.
Podle mne je to nesmysl.
Můžu se zeptat, jak to je?
Děkuji.
Roman Bernatský

S přátelským pozdravem,
Roman Bernatský

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 14.9.2018 16:31:47
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - stání v křižovatce a DZ V13

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 14.9.2018 16:31:47
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - stání v křižovatce a DZ V13

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Roman Bernatský

                                    e-mail:
[1][FOI #7495 e-mail] ??

 

 

 

Naše č.j. 309/2018-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 14. 9. 2018 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se dne 14. 9. 2018 na Ministerstvo dopravy s podáním
označeném jako „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“), ve kterém žádáte
o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„chci se zeptat, jestli použití DZ V13 (šikmé čáry) v křižovatce má nějaký
vliv na obecnou úpravu, konkrétně na povinnost dodržet při stání 5m od
hranice křižovatky.

Pracuji jako strážník MP. Vypisovali jsme vozidla na jedné z křižovatek,
kde při výjezdu z jednosměrné vedlejší komunikace na hlavní komunikaci
stávají na hl. komunikaci při výjezdu vozidla, která brání ve výhledu.
Toto jsme dlouho dělali na porušení nedodržení 5m od hranice křižovatky.
Nyní byly v místě nově nakresleny DZ V13. Bohužel tak, že DZ V13 končí cca
1,3m od hranice křižovatky.

Když jsme vypsali vozidla stojící mimo DZ V13 např. 1,5m od hranice, bylo
nám nadřízeným (s odkazem na odbor správních agend) sděleno, že DZ V13
jako místní úprava má přednost a ruší obecnou úpravu (5m od hranice) a
tudíž vozidla stojící mimo V13 nic neporušují.

Podle mne je to nesmysl. Můžu se zeptat, jak to je?“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem. Informační zákon neslouží k tomu, aby povinné subjekty posuzovaly a
vyhodnocovaly konkrétní dopravní přestupky a vytvářeli na ně odborné
názory. Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ
snaží naše ministerstvo přistupovat vstřícně a v rámci dobré správy,
sdělujeme Vám na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů
následující vysvětlení.

Je pravda, že místní úprava má přednost před obecnou dle § 76 odst. 1
zákona č. 361/2000 Sb. Nicméně co se týče konkrétní situace, bez znalosti
opatření obecné povahy, kterým došlo k umístění dopravní značky, není
možné se jednoznačněji k případu vyjádřit. Doporučujeme proto obrátit se
přímo na příslušný správní orgán, který opatření obecné povahy vydal.

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7495 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Bernatský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.