Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Vacková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Stání na přechodu pro chodce

Čekáme, až si Jana Vacková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Vacková

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, mám dotaz ohledně výkladu zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu týkající se stání na přechodu. Podle §27 písm.c) je zakázáno stát na přechodu. Je to tedy zakotveno v obecné úpravě. Jde mi o to, že strážníci Městské policie řeší přestupek stání na přechodu na základě místní úpravy (na základě toho, že je přechod vodorovná dopravní značka). Nedává mi úplně smysl to, že někdo poruší zákon tím, že nedodrží dopravní značení "přechod pro chodce". Více mi dává smysl, že člověk opravdu nedodrží to stání a spadá to pod obecnou úpravu. Argumentace tím, že místní úprava je nadřazená obecné mi v tomto směru postrádá smysl, jelikož jednak není v dopravní značce nijak popsáno jednání a pak také to, že nikde v zákoně není psáno, že nedodržení obecné úpravy je méně závažný přestupek než nedodržení stání na přechodu pro chodce přímo výslovně uvedeno v tomto zákoně.
Předem děkuji za objasnění, proč tedy Městská policie toto jednání považuje za porušení místní úpravy.

S přátelským pozdravem,

Jana Vacková

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.4.2021 10:42:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stání na přechodu pro chodce elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.4.2021 10:42:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 18.4.2021 18:33:59

Vaše podání ze dne: 18.4.2021 10:42:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stání na přechodu pro chodce podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010SHQ5
Datum zaevidování: 18.4.2021 18:15:56
Vaše evidenční údaje: Vacková Jana, ,

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Dvořáková Lenka
Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010V0WJ Značka
: MD-11575/2021-072/3 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informace Věc podrobně :

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Vacková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.