Stacionární raday

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí ohledně nových stacionárních radarů. Žádám informaci ohledně celkové ceny vynaložené k pořízením instalací a zprovozněním radarů na území města. Dále pak, kdy začne být radar v ostrém provozu. Jaká je nastavená rychlost pro pořízení záznamu při překročení rychlosti vozidla. A harmonogram umístění radaru na jednotlivých stanovištích.

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás upozornit, že Vaše odpověď na můj dotaz "Stacionární radary" měla být zodpovězena V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti proto Vás žádám o nápravu stávající situace.

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na žádost.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
agenda zastupitelstva města
kancelář tajemníka
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zasílám Vám znovu můj dotaz týkající se stacionárních radarů. Obracím se na Vás s žádostí ohledně nových stacionárních radarů. Žádám informaci ohledně celkové ceny vynaložené k pořízením instalací a zprovoznění radarů na území města. Dále pak, kdy začne být radar v ostrém provozu. Jaká je nastavená rychlost pro pořízení záznamu při překročení rychlosti vozidla. A harmonogram umístění radaru na jednotlivých stanovištích.

Původní žádost je na této adrese http://www.infoprovsechny.cz/request/sta...

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Dobrý den,
v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze
dne 10.8.2017 zasíláme v příloze požadované informace.

Prosím o potvrzení převzetí požadované informace.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
agenda zastupitelstva města
kancelář tajemníka
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme dopřesnění odpovědi k žádosti o poskytnutí
informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
agenda zastupitelstva města
kancelář tajemníka
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.