Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra P. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání veškeré dokumentace ohledně trestného řízení proti Petře Polákové.

S přátelským pozdravem,

Poláková Petra

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - sp.zn. 0 Nt
25016/2021" s evidenčním číslem 9ff92a8f-9e05-443e-a8b8-554d7a8e3715 a s
běžným číslem 4572/2022 bylo doručeno dne 18.01.2022 12:49:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - sp.zn. 0 Nt
25016/2021" s evidenčním číslem 9ff92a8f-9e05-443e-a8b8-554d7a8e3715 a s
běžným číslem 4572/2022, doručené dne 18.01.2022 v 12:49:37 a ověřené dne
18.01.2022 v 12:51:00, bylo přiřazeno ke spisové značce "56 SI 18/2022" a
ke zpracování dne 18.01.2022 v 13:15:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Liberec

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šumová Václava, Okresní soud v Liberci

5 příloh

Dobrý den,

v příloze zasíláme přípis ve věci 56 Si 18/2022 – Žádost o informace.

 

 

Václava Šumová

správa Okresního soudu v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel. : 485 238 149

e-mail : [1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra P. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.