Správní řízení na pozemcích v Brně/Lesné

Dotaz byl úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Městská část Brno-Sever

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí informace, zda-li běží nějaké správní řízení k pozemkům Lesná Kupkova ul. na parcelách č. 1597/1 a 1596/3 v k.ú. Brno - Lesná. Pokud ano, prosím o poskytnutí informace - jaká to jsou správní řízení, kdy byla zahájena a kým jsou vedena.

Veškeré informace uvítám pouze v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Věra Hradilová,

Vaše podání bylo přijato na ÚMČ Brno-sever dne 9.2.2018 v 8:20 hod. Dne 9.2.2018 v 9:20 hod. bylo Vaše podání zaevidováno pod č. j. 007274/18 na podatelně úřadu a předáno k dalšímu zpracování na OS.

elektronická podatelna

Věra Hradilová
referentka - OVV
ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47  BRNO
ID datové schránky: cqubvxs
http://www.sever.brno.cz
Tel.: 545 542 122

ukázat citované pasáže

Alena Ptáčniková,

1 příloha

Vážená paní Chalupská,

 

Stavební úřad vám poskytuje informaci podle zák č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, a to na základě vaší žádosti ze dne
09.02.2018, spis. zn. STU/04/007274/18/Ptac, která se týká řízení k poz.
parc. č. 1597/1 a 1596/3 v k.ú. Lesná.

 

Spol. S&S REDS s.r.o. podala dne 27.12.2017 pod spis. zn.
STU/04/050498/17/Ptac  žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,
kterou nazvala „Novostavba viladomu, Lesná, Kupkova ul.“ .  Stavební úřad
žádost přezkoumal a zjistil, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti a
některé potřebné údaje, proto vyzval žadatele k doplnění žádosti a územní
řízení usnesením ze dne 26.01.2018  přerušil. Termín pro doplnění podkladů
územního řízení je 15.03.2018.

Pokud žádost nebude doplněna, stavební úřad územní řízení v souladu s § 66
odst. 1 písm. c) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
zastaví.

 

S pozdravem

 

Ing. Alena Ptáčníková

Referent SO

[1]logotypmail ÚMČ Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47  BRNO
ID datové schránky: cqubvxs

[2]http://www.sever.brno.cz
Tel.:    545 542 287

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.sever.brno.cz/