Václav Novák

Povinný subjekt: Město Mšeno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o uvedení všech fyzických i právnických osob, které v letech 2015 a 2016 prováděly údržbu webových stránek města Mšena a správu IT Městského úřadu Mšeno.

U výše zmíněných subjektů prosím o přiložení položkových soupisů provedených prací a příslušných fakturačních částek.

S díky

Václav Novák

tajemnik MěÚ Mšeno, Město Mšeno

2 přílohy

Vážený pane,
v příloze:
Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím na Vaši žádost.
Žádám potvrzení přijetí.
Děkuji.

S pozdravem
Zdeněk Koudelka, tajemník MěÚ Mšeno

Dne 23.11.2017 v 16:46 Václav Novák napsal(a):

ukázat citované pasáže

--
PaedDr. Zdeněk Koudelka
tajemník MěÚ Mšeno
------------------------
nám. Míru 1
277 35 Mšeno
http://www.mseno.eu
tel.: 315 693 006

Václav Novák

Povinný subjekt: tajemnik MěÚ Mšeno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,
potvrzuji přijetí vaší zprávy a děkuji za poskytnuté informace. V odpovědi však není uvedena specifikace, které z uvedených nákladů byly vynaloženy v roce 2015 a které v roce 2016. Proto prosím o doplnění dotazu.

S pozdravem,

Václav Novák

tajemnik MěÚ Mšeno, Město Mšeno

1 příloha

Dobrý den,
pokud Vám na Váš e- mail postačí toto elektonické doplnění dotazu, pak:

VIZUS.CZ s. r. o. Provoz internetových služeb 15.486 Kč =  2015 - 5928 Kč,
2016 - 7743 Kč, 2017 1815 Kč
Alis spol. s. r. o. KEO – vzdálená pomoc 2.783 Kč =  2015 - 1089 Kč, 2016
- 1694 Kč, 2017 0 Kč
Ing. Martin Mach Správa počítačové sítě a agendových aplikací 45.000 Kč =
2016 - 45.000 Kč

S pozdravem
Zdeněk Koudelka, tajemník MěÚ Mšeno

Dne 6.12.2017 v 9:54 Václav Novák napsal(a):

Povinný subjekt: tajemnik MěÚ Mšeno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,
potvrzuji přijetí vaší zprávy a děkuji za poskytnuté informace. V odpovědi však není uvedena specifikace, které z uvedených nákladů byly vynaloženy v roce 2015 a které v roce 2016. Proto prosím o doplnění dotazu.

S pozdravem,

Václav Novák

ukázat citované pasáže

Václav Novák

Povinný subjekt: tajemnik MěÚ Mšeno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za doplnění informací.

S pozdravem,

Václav Novák